Тигъра Джил в Тиерарт

За четири лапи

Защита на животните. Навсякъде по света.

14.1.2022

ЧЕТИРИ ЛАПИ е международна организация за защита на животните, която разкрива, спасява бедстващи животни и ги защитава.

Основана през 1988 година във Виена от Хели Дунглер и нeговите приятели, организацията се бори за свят, в който хората се отнасят към животните с уважение, емпатия и разбиране. Днес, с офиси в Австралия, Австрия, Белгия, България, Германия, Косово, Нидерландия, Швейцария, Южна Африка, Тайланд, Украйна, Великобритания, САЩ, и Виетнам, както и убежища за спасени животни в единадесет страни, ЧЕТИРИ ЛАПИ осигурява спешна помощ и дългосрочни решения.  

Устойчивите кампании и проекти на ЧЕТИРИ ЛАПИ, се фокусират върху домашни любимци, включително бездомни кучета и котки, селскостопански и диви животни – като мечки, големи котки, орангутани и слонове, държани в плен или отглеждани в неподходящи условия, както и в зони на конфликт и зони, засегнати от бедствия.  

Отдадени сме на каузата за хуманно отношение към бездомните котки и кучета, както и към подобряването на условията на отглеждане на домашни любимци и селскостопански животни. Създаваме убежища в различни точки на света, в които диви животни, спасени от неподходящи условия за живот, намират своя нов, отговарящ на нуждиите им дом. 

ЧЕТИРИ ЛАПИ разрешава проблемни ситуации и осигурява бърза и ефективна помощ на бедстващи животни. Целта ни е да постигнем и установим политически, социални и икономически промени - чрез образование, проекти и кампании, които да са от полза на животните. Нашата работа се основава на научни експертизи, солидни проучвания и интензивна работа на национално и международно ниво с различни органи и организации. 

РАЗКРИВАМЕ 

+

РАЗКРИВАМЕ


ЧЕТИРИ ЛАПИ разкрива неподходящите и животозастрашаващи условия, в които жвеят животни.
Прочети още тук.

×

СПАСЯВАМЕ

+

СПАСЯВАМЕ


ЧЕТИРИ ЛАПИ спасява бедстващи животни от нехуманно отношение, намалява и прекратява страданието на животните - чрез осигуряване на непрестанна помощ и медицински грижи.
Прочети още тук.

×

ЗАЩИТАВАМЕ

+

ЗАЩИТАВАМЕ


 ЧЕТИРИ ЛАПИ осигурява безопасен дом за диви животни като - големи котки, мечки, орангутани и слонове, спасени от неподходящи за нуждите им местообитания.   
Прочети още тук.

×

Разкриваме, спасяваме,защитаваме.

Разкриваме

ЧЕТИРИ ЛАПИ, разкрива неподходящи и животозастрашаващи условия, в които живеят животните, злоупотреби, както и разработва подходящи решения, с цел те да бъдат приложени по най-добрия възможен начин.

Нашите проекти и кампании, целят да дадат гласност на различни проблеми, засягащи нехуманното отношение към животните по света. 

ЧЕТИРИ ЛАПИ работи на международно ниво, непрестанно провежда интензивни проучвания и разработва нови идеи. По този начин създаваме дългосрочни промени в начините на мислене и законите. 

Спасяваме

ЧЕТИРИ ЛАПИ спасява бедстващи животни в целия свят. Намалява и прекратява страданието на животните - като осигурява непрестанна помощ и медицински грижи. 

ЧЕТИРИ ЛАПИ предприема конкретни действия, мобилизира хората, променя консуматорските навици и предлага и установява законови промени, с цел постигане на дългосрочни решения за по-хуманно отношение към животните.  

Ние от ЧЕТИРИ ЛАПИ сме отдадени на борбата срещу незаконните практики за отглеждане на животни. Работим с органи и правителства по целия свят, за да въведем законодателни промени, които да подобрят живота на милиони животни.

Защитаваме

ЧЕТИРИ ЛАПИ спасява диви животни от целия свят, като - големи котки, мечки, орангутани и слонове, и им предоставя безопасен и отговарящ на нуждите им дом. 

ЧЕТИРИ ЛАПИ се бори за етично и морално поведение спрямо животните, като настоява за спазване на стандартите и създаване на политики за хуманно отношение към животните. 

Чрез сътрудничество с държави и общности, се цели да се гарантира, че животните са защитени чрез закони и разпоредби и да се следи тяхното спазване. Това е основата за постигане на справедливо, по-хуманно отношение към животните и възстановяване на реда. 

Rescued sheep in Romania

свят, в който хората се отнасят към животните с уважение, съпричастност и разбиране.


Нашата визия

 Нашите проекти и кампании помагат на бедстващи животни навсякъде по света.

Bear at our sanctuary

В нашите убежища и партньорски проекти в Австрия, Германия, Украйна, Косово, България, Швейцария, Южна Африка и Виетнам, предоставяме безопасен дом за диви животни от цял свят като големи котки, мечки, орангутани и слонове, спасени от неподходящи за вида им условия на живот. 

Stray puppy in Thailand

Помощ за бездомните животни: В много страни проблемът с бездомните животни не е взиман под внимание и често те биват убивани. Нашите проекти за кастрация целят да осигурят дълготрайна помощ за безстопанствените животни. Кастрацията на животни ограничава броя на бездомните, а медицинските грижи предотвратяват болести и епидемии.

Helping a calf following the severe Chennai flooding in India

Помощ при бедствия за животнитеПо време на бедстващи ситуации, нашият обучен екип съдейства чрез спасителни акции, медицински грижи опазване на животните. 

Animals being rescued during 2019 Gaza mission

Бърза реакция: Нашият екип от ветеринарни лекари, спасителни работници и кризисни мениджъри е обучен да работи във всякакви ситуации - в условия на войни и в конфликтни зони по целия свят.  

Long-distance transport, cows at the border

Кампании на ЧЕТИРИ ЛАПИ: Ние се борим за свят, в който хората се отнасят към животните с уважение, съпричастност и разбиране. Стани част от мисията ни, за да сложим край на страданието на животните. 

Orangutan at our ORANGUTAN FOREST SCHOOL

ВСЯКО ДАРЕНИЕ Е ОТ ПОЛЗА!


Вашият принос помага да се осигури по-добър живот на животните в нужда.

ДАРИ СЕГА

Търсене